O MNĚ 

Mgr. Lukáš Pečenka DiS.

Narozen: 1982

Rodiště: Kutná Hora 

V tomto krásném městě, s gotickým srdcem a nevýslovně okouzlující architekturou, se utvořil můj zájem o památkové objekty a vlhkostní problematiku.

Tvorba:

  • Kresba architektury: úhel a tužka
  • Fotografování: fotografie zaměřené zejména na lidskou činnost architekturu, industriální stopy atd.
  • Odlévaní forem: zejména jde o štukatérské prvky, ale zkoušel jsem všelicos
  • Počítačové a technické: Autocad, Archicad, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, MS Office, všeobecná počítačová gramotnost běžně dostupných technologií, Inspekční kamery, technologie pro měření vlhkosti a tepelných ztrát

Hlavní pole působnosti:

Ve své profesi se dlouhodobě věnuji odstraňování vlhkosti, tj. sanacemi staveb, a to nejen historického a památkového charakteru, i když je to jedno z věčných témat. Pro zdárné vyřešení problémů s vlhkostí je nutná kombinace technologického řešení a vhodných materiálů, které jsou vždy individuálně navrženy pro každou stavbu zvlášť. Před samotným návrhem systémového řešení vždy provádím speciální vlhkostní průzkum. Kromě měření vlhkosti zajišťuji míru zasolení, granulometrické složení omítkových směsí a základní určování stáří omítkových hmot a konstrukcí. Především se snažím o využívání tradičních technologií a materiálů, v náročnějších případech navrhuji kombinace tradičních a moderních technologií. Do mého portfolia patří především objekty nebo části staveb s trvalou dotací vlhkosti, jako jsou hřbitovní zdi, kostely, hradební konstrukce, soklové partie, sklepní prostory atd.

Dále mě zajímá problematika umělého kamene, zejména umělecké ztvárnění umělých skal a imitace přírodnin. 

V, současnosti, je velice zajímavé sledovat vývoj tzv. imitace betonu neboli designové povrchy.  Myslím, že tato tato technologie  se bude dále vyvíjet a ještě nás v budoucnu překvapí.

JE PODIVUHODNÉ, CO LIDSKÁ RUKA DOVEDE.